Zawór nożowy w instalacjach wodnych

W sieciach hydrotechnicznych stosowane jest zamknięcie płaskie zwane zasuwą. Stosowane jako zamknięcie główne dla urządzeń upustowych, a także jako inne zamknięcia, na przykład jako zamknięcia kanałów obiegowych. Zasuwy mogą być podzielone według różnych kryteriów. Jednym z podstawowych jest sposób otwarcia i zamknięcia zasuwy. Oprócz zasuw stanowiących jednolite płaszczyzny, stosuje się także zasuwy wielodzielne oraz połączenie zasuwy z innymi typami zamknięć.

Odpowiednia regulacja w układach hydrotechnicznych

zasuwy nożoweDo regulacji bądź zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami, takimi jak piasek stosowane są zasuwy nożowe, które wykorzystuje się w sieciach kanalizacyjnych lub oczyszczalniach ścieków. Jej budowa umożliwia odcinanie mediów zawierających części stałe. Zakres temperatury pracy dochodzi do 70 stopni Celsjusza, a ciśnienie robocze może wynieść nawet 1 mega Pascal, jednak przed zakupem odpowiedniej zasuwy nożowej możemy indywidualnie wybrać interesującą nas temperaturę roboczą. Istotny jest też rodzaj tworzywa, z którego zostały wykonane poszczególne części zasuwy. Zasuwa nożowa stosowana jest w przepompowniach ścieków, obiegach melioracyjnych, stacjach przesypowych, a także w przemyśle papierniczym, metalurgicznym lub chemicznym. Sterowanie może odbywać się w sposób ręczny, przy pomocy koła, przekładni śrubowej lub koła łańcuchowego, lub za pomocą siłownika elektrycznego wieloobrotowego i siłownika pneumatycznego jednostronnego i dwustronnego działania. Sterowanie pneumatyczne za pomocą siłownika pneumatycznego wymaga montażu dodatkowego pneumatycznego pozycjonera lub kondensatora w przypadku awarii zasuwy pneumatycznej. Zamknięcie hydrotechniczne wykonane jako zasuwa może pełnić różne dodatkowe funkcje. Zasuwa zastosowana jako zamknięcie śluzy komorowej może służyć także do napełniania lub opróżniania komory tej śluzy.

Podsumowując, zasuwy nożowe są odpowiednim wyborem w instalacjach hydrotechnicznych. Ze względu na swoją budowę można je stosować nawet w najtrudniejszych warunkach. Dostępne są w dwóch opcjach: jednokierunkowej i dwukierunkowej, dlatego w łatwy sposób można je dostosować do zamierzonego działania. Funkcjonalna budowa konstrukcji zasuw nożowych umożliwia zastosowanie różnego rodzaju uszczelnień wykonanych z gumy, teflonu lub metalu.