Wysokość świadczenia dla poszkodowanego

Jeżeli dojdzie do wypadku w sytuacji, w której pracownik wybiera się do pracy, to na początek otrzyma on na wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100%. Takie odszkodowanie należy się tylko i wyłącznie osobom, które zostały poszkodowane w drodze do pracy lub z pracy i zostało to wszystko ustalone przez sąd.

Uznanie zdarzenia wypadkowego w drodze do pracy

odszkodowanie za wypadek w drodze do pracyUznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub podczas powrotu z pracy następuje na podstawie oświadczenia poszkodowanego lub członków rodziny albo też świadków, którzy byli na miejscu zdarzenia. Dodatkowo poszkodowany musi zebrać wszystkie dowody pochodzące od podmiotów badających sprawę oraz udzielających pierwszej pomocy. Dodatkowo musi zostać sporządzona karta wypadku. Karta wypadku musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach w terminie 14 dni od zawiadomienia o zdarzeniu. Jeden egzemplarz trafia do dokumentacji powypadkowej, a drugi otrzymuje poszkodowany lub w przypadku śmierci jego członek rodziny. Jeżeli pracodawca odmówił uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z powrotu, to pracownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Warto w takiej sytuacji poszukać dobrej firmy odszkodowawczej, która pomoże uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy. Po takim wypadku będzie nam również przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego, gdy byliśmy ubezpieczeni przez pracodawcę.

Zawsze oczywiście możemy także ubezpieczyć się prywatnie od różnych losowych zdarzeń, aby uzyskać świadczenie pieniężne w przypadku niespodziewanego wypadku lub też choroby albo trwałego kalectwa. Zawsze doświadczony prawnik pomoże nam uzyskać jak najwyższe odszkodowanie, gdy zostaliśmy pokrzywdzeni lub poszkodowani w drodze do pracy lub w czasie powrotu.