Wykrywanie anomalii temperaturowych w rozdzielniach elektrycznych

W sposób bezkontaktowy i nieinwazyjny dokonuje się badań rozdzielni elektrycznych. Odbywają się one podczas normalnej pracy urządzeń. Dzięki ocenie stanu instalacji możliwe jest wykrycie przyszłych awarii spowodowanych np. przegrzaniem danego elementu. Każde anomalie cieplnej zostają dokładnie zbadane i ocenione czy stwarzają zagrożenie dla sprzętu.

Celowość badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznej

nowoczesne badania termowizyjne rozdzielni elektrycznychJak powszechnie wiadomo, badania termowizyjne w elektroenergetyce są stosowane w celu ochrony przed pożarem, który może być skutkiem usterek w rozdzielniach i instalacjach elektrycznych. Nowoczesne badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych pozwalają w porę zapobiec usterkom oraz pożarom. Aby wykonać takie badanie nie trzeba odłączać energii elektrycznej, tylko wykonywane jest podczas pracy, przy standardowym obciążeniu instalacji elektrycznej. Badania rozdzielni elektrycznych wykonywane są zawsze przez zewnętrzną firmę, aby były one jak najbardziej wiarygodne. Badania wykonywane są za pomocą kamery termowizyjnej o dużej rozdzielczości i dzięki niej możliwe jest wykrycie podwyższenie dopuszczalnej temperatury poszczególnych elementów. Podwyższenie temperatury sygnalizuje o awarii lub przegrzaniu danego elementu. Badania termowizyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę, który ma doświadczenie w interpretacji wyników termogramów. Dzięki temu można mieć pewność, że takie badanie będzie rzetelne. Dzięki regularnym badaniom możliwe jest zachowanie stałości linii produkcyjnych, ponieważ możliwe będzie wykrywanie awarii przed jej powstaniem. Nieprawidłowości termiczne zostają w porę naprawione i linia produkcyjna unika tym samym kosztownych przestojów. Przed uszkodzeniem elementów na początku powstaje anomalia termiczna. Badanie termowizyjne obejmuje  również badanie styków, kabli oraz zabezpieczeń w instalacji elektrycznych. Dzięki badaniom termowizyjnym można sprawdzić również stan termiczny transformatorów. Bardzo ważne jest, aby kamera termowizyjna miała dużą rozdzielczość, ponieważ niektóre elementy są małe lub też badanie przeprowadzane jest z większej odległości.

Różnego rodzaju usterki mogą przyczyniać się do powstawania awarii urządzeń w zakładzie i mogą powodować przestoje w ich pracy. Firmy ubezpieczeniowe wymagają, aby w takich miejscach jak zakłady przemysłowe czy centra handlowe kontrola rozdzielni elektrycznych odbywała się przynajmniej raz w roku.