Taksometry – elektroniczne urządzenia do rejestracji taryf

Niemiecki przedsiębiorca Friedrich Wilhelm Gustav Bruhn (1853-1927) uważany jest za wynalazcę nowoczesnego taksometru. W wielu krajach obowiązkowe jest, aby taksówki były wyposażone w widoczny i podświetlany wskaźnik taryfy. Pokazuje on odpowiednią taryfę, która zazwyczaj składa się z opłaty podstawowej i opłaty za kilometr.

Taksometry – obliczanie taryfy

taksometry liwskaCzęsto, taksometry liwska są połączone w sieć z całym systemem dyspozytorskim firm taksówkarskich. Taryfa jest ustalana przez odpowiedni powiatowy organ administracyjny. Gdy taksometr jest włączony, opłata podstawowa zawsze pojawia się jako pierwsza. Kierowca może dodać dopłatę poprzez naciśnięcie przycisku, np. przy zamówieniach telefonicznych, bagażu lub nocnych wyjazdach. Po zakończeniu podróży przebieg jest dodawany poprzez określenie odległości i jest stale wyświetlany jako taryfa. W czasie oczekiwania, na przykład z powodu ruchu drogowego, urządzenie przełącza się z rozliczenia odległości na rozliczenie czasu. Aby zaoferować klientom taksówek dokładnie obliczalne ceny, niektóre miasta w Niemczech (np. Berlin i Hamburg) i Austrii zmieniły obecnie taryfę w taki sposób, że rozliczanie czasu rozpoczyna się dopiero po upływie pewnego czasu. W związku z tym nie nalicza się opłat za czas oczekiwania związany z ruchem drogowym, a jedynie czas oczekiwania wymagany przez klienta, pod warunkiem że w każdym przypadku przekracza on określony czas.

W miejscu przeznaczenia taksometr zostaje zatrzymany, a całkowita cena musi zostać zapłacona. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na automatyczne generowanie paragonów (zastępujące wypełnianie formularzy) oferowane są specjalnie przystosowane drukarki, które umożliwiają drukowanie paragonów i dziennych wyciągów z taksówek na koniec zmiany.