Skorzystanie z profesjonalnej windykacji

Problem odzyskania pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów jest zazwyczaj bardzo poważny. Wynika to w dużej mierze z braku płynności finansowej po ich stronie. Z tego też powodu nie są oni w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w ustalonym terminie. Terminy te wynikają z otrzymanych faktur oraz zawartych umów. Każda z nich reguluje termin zapłaty zobowiązania.

W jaki sposób prowadzona jest windykacja?

najlepsze usługi windykacyjne w trójmieścieNiestety brak płynności finansowej dotyczy także osób fizycznych. Wiele z nich nie jest w stanie płacić w terminie swoich zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Firmy udzielające takich zobowiązań na ogół prowadzą działania windykacyjne na własną rękę. W przypadku przedsiębiorców bardzo często wygląda to trochę inaczej. Zazwyczaj decydują się oni na powierzenie tego rodzaju spraw zewnętrznym firmom windykacyjnym. Na rynku działa bardzo dużo firm windykacyjnych. Te najbardziej znane działają w kilku dużych miastach. Z kolei pozostałe mają swoje siedziby w innych miejscowościach. Jeśli chodzi o najlepsze usługi windykacyjne w trójmieście możemy skorzystać tutaj z usług wielu specjalistycznych firm. Działanie firm windykacyjnych wymaga nie tylko wykorzystywania przez pracowników tych firm technik negocjacyjnych, ale także znajomości przepisów prawa dotyczących postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Z tego też powodu pierwszym etapem pracy specjalisty z zakresu windykacji jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem. W pierwszej kolejności próbuje on ustalić, z czego wynika brak płatności z daną usługę lub towar w terminie. Następnym etapem jest rozmowa dotycząca płatności zobowiązania. Ważne jest, aby dłużnik wskazał konkretny termin płatności. Jeżeli dłużnik nie wskazuje konkretnego terminu możliwe jest udanie się do miejsca jego zamieszkania lub siedziby i wręczenie wezwania do zapłaty.

Wręczenie wezwania do zapłaty jest już jednym z bardziej ostatecznych etapów dotyczących wszczęcia dalszego etapu procesu windykacyjnego. Na ogół wiąże się to ze złożeniem pozwu w sądzie. Po otrzymaniu wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności możliwe jest skierowanie sprawy do egzekucji sądowej. Egzekucję sądową wykonuje komornik sądowy. Posiada on znacznie większy zakres możliwości, jeśli chodzi o odzyskanie pieniędzy.