Podstawowe modele suwnic

 

Szybki, bezpieczny rozładunek i załadunek materiałów oraz dostarczanie podzespołów na stanowiska pracy to priorytetowe zadanie w każdym przedsiębiorstwie troszczącym się zarówno o wydajność jak i o bezpieczeństwo pracy. Obecnie przedsiębiorcy mają do dyspozycji bardzo wiele urządzeń mechanicznych i grawitacyjnych przenoszących ładunki. Bardzo przydatne okazują się suwnice mogące przenosić ładunki o bardzo dużej wadze.

Budowa podstawowych modeli suwnic

suwnice bramoweOprócz dużego udźwigu nowoczesne suwnice pozwalają na bardzo dokładne manipulowanie ładunkiem dostarczając go w określone miejsce. Sterowanie suwnicami odbywa się na kilka dostępnych sposobów. Najbardziej zaawansowaną jego formą jest wykorzystanie sygnału radiowego. Inne formy zarządzania ruchem tych urządzeń to przewodowe za pomocą tzw. skrzynki oraz z kabiny operatora. Według podstawowego kryterium jakim jest budowa suwnicy wyróżniamy urządzenia pomostowe i bramowe. Suwnice pomostowe występują jako jedno – i dwu dźwigarowe w zależności od żądanych parametrów udźwigu. Dźwigary (zwane także mostami) umieszczone są na ruchomych czołownicach poruszających się na podwieszonym na pewnej wysokości torowisku. Zarówno czołownice jak i cięgniki zaopatrzone są w napęd elektryczny. Po torowisku może poruszać się jednocześnie kilka czołownic zaopatrzonych w systemy antykolizyjne. Suwnice pomostowe znajdują zastosowanie w szczególności wewnątrz hal produkcyjnych i magazynowych. Rozpiętość suwnic pomostowych może osiągać ponad 30 metrów, a udźwig sięgać od kilku do kilkuset ton. Odmienną budowę mają suwnice bramowe. Są to zwarte konstrukcje gdzie mosty umieszczone są na stalowych kolumnach poruszających się po torach. Torowisko dla suwnic bramowych umieszcza się na podłożu. Również ten rodzaj urządzeń posiada w każdym ruchomym elemencie własny napęd. Suwnica bramowa ma przede wszystkim zastosowanie w przestrzeniach zewnętrznych zakładów przemysłowych. Należy pamiętać, że suwnice są wykonywane dla konkretnych miejsc dla ściśle określonych potrzeb przedsiębiorstwa. Pewną odmianą suwnicy bramowej jest suwnica pół bramowa wykorzystywana wewnątrz hal.

Wśród suwnic bramowych można wyróżnić jej małe odmiany w postaci podnośników portalowych. Są to urządzenia do unoszenia ciężkich ładunków w obrębie hal. Są najczęściej zaopatrzone w koła umożliwiające transport do miejsc gdzie będą niezbędne. Umorzenie ładunków może odbywać się poprzez napęd ręczny lub elektryczny. Urządzenia te podnoszą znacznie bezpieczeństwo pracy z ciężkimi łazienkami.