Podręczne urządzenia gaśnicze

 

Wiele obiektów ze względu na swoje przeznaczenie oraz konstrukcję wymaga zastosowania dodatkowych środków ochrony. Ma to na celu zwiększenie ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa dla osób przebywających na ich terenie. Jednym z większych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w budynkach, gdzie jednocześnie przebywa duża grupa osób jest ogień. Może on prowadzić do sporych strat finansowych oraz bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Zastosowanie gaśnic proszkowych

gaśnica proszkowa 6kgW związku z tym w obowiązujących przepisach prawnych znajdują się wymogi dotyczące stosowania środków ochrony na terenie danego budynku. Projektanci stosują przeważnie różne strategie ochrony, które mają zapewnić spełnienie wymogów prawnych. Mogą to być zarówno bierne jak i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Do tych pierwszych zaliczyć można preparaty zwiększające wytrzymałość ogniową konstrukcji nośnej czy wszelkiego rodzaju uszczelnienia tworzące strefy pożarowe. Do aktywnych środków można zaliczyć chociażby system sygnalizacji pożaru czy podręczny sprzęt gaśniczy. W obowiązujących wymogach znajdują się zapisy, że na każde sto metrów kwadratowych przestrzeni musi przypadać co najmniej dwa kilogramy środka gaśniczego. Dodatkowo podręczny sprzęt gaśniczy powinien być oddalony od siebie co najwyżej o trzydzieści metrów. Świetnym rozwiązaniem pozwalającym spełnić te wymogi jest gaśnica proszkowa 6kg umożliwiająca skuteczne eliminowanie ognia oraz jego zarzewia. Znajduje ona zastosowanie w halach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej czy zakładach pracy i magazynach. Pozwala gasić pożary z grupy A, B oraz C. Każda gaśnica stosowana w obiekcie powinna posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo jej użytkowania. Jest to niezwykle istotne.

Urządzenia te powinny być regularnie konserwowane oraz sprawdzane pod kątem niezawodności działania. Przeglądy wykonywane są zwykle raz do roku przez uprawnione do tego celu osoby. Ze względu na istotną funkcję, którą pełni gaśnica musi posiadać dokumenty dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez odpowiednią jednostkę akredytacyjną. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego szczególnie w przypadku większych przestrzeni zamkniętych, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób.