Najskuteczniejsze instalacje oddymiające

W naszym biurowcu nie było do tej pory żadnego systemu oddymiania w miejscach wyznaczonych jako drogi ewakuacyjne. Stwarzało to mnóstwo problemów, jak można się domyślić, zwłaszcza podczas inspekcji pożarowych. System ten nie jest bowiem wymagany ustawowo, aczkolwiek jego obecność może zaważyć na zatwierdzeniu czy odrzuceniu projektu systemów przeciwpożarowych w danym obiekcie.

Najskuteczniejszy system oddymiania do klatek schodowych

skuteczny system oddymiania grawitacyjnegoW końcu i my zdecydowaliśmy się na zamontowanie takiego systemu w naszym obiekcie, aczkolwiek mieliśmy poważne zastrzeżenia co do skuteczności niektórych przeglądanych przez nas układów oddymiania, mających wyciąg elektryczny, mogący ulec awarii czy wyłączeniu podczas wybuchu pożaru. Zamiast takiego systemu postanowiliśmy zamontować na terenie obiektu bardzo skuteczny system oddymiania grawitacyjnego. Nazwa może być dla wielu osób myląca, gdyż owy system nie wykorzystuje grawitacji do usuwania dymu z miejsca objętego jego działaniem, a zamiast tego korzysta z różnicy temperatur. Po wykryciu powstania ogniska pożarowego, w miejscu w którym znajduje się taki system otwierane są zawory i oddymiacze, umieszczone zazwyczaj w najwyższym punkcie pomieszczenia czy klatki schodowej, a do wnętrza wpuszczane jest zimne powietrze z zewnątrz budynku. Różnica temperatur powoduje unoszenie się gorącego dymu i powietrza ku odpowietrznikom na najwyższych kondygnacjach, a tym samym bardzo skutecznie neutralizuje zagrożenie spowodowane takowymi. Co najlepsze, system ten nie korzysta z żadnych urządzeń elektrycznych, a wszystkie jego elementy mogą działać bez żadnego źródła prądu. Jest to więc najbardziej pewny i wszechstronny system oddymiania jaki można obecnie dostać i na pewno należy do najbezpieczniejszych.

Montaż takiego systemu jest również zauważalnie łatwiejszy niż instalacja oddymiania mającego wentylatory odciągowe czy własne kanały wentylacyjne i nie wymaga praktycznie żadnego nakładu pracy oprócz montażu wlotów powietrza w najniższym punkcie obiektu, oraz odpowietrzników w najwyższym. Montaż może być więc przeprowadzony w zaledwie kilka godzin, nawet w dużym obiekcie biurowym czy przemysłowym, gdzie ustanowiono kilka różnych klatek schodowych, przeznaczonych wyłącznie do ewakuacji personelu.