Leczenie uzależnień od alkoholu

Uzależnienie jest to dobrowolne i świadome poddanie się działaniu substancji psychoaktywnej, która wywołuje w naszym organizmie ułudę szczęścia i dobrego samopoczucia. Substancje uzależniające są wprawdzie ogólnie dostępne, ale nielegalne w Polsce. Jedyną substancją psychoaktywną legalną w Polsce jest alkohol. Spotykamy się z nim praktycznie przez całe życie. Nie  znajdziemy chyba domu lub mieszkania w którym nie byłoby chociaż najmniejszej ilości alkoholu.

Jak skutecznie wyleczyć uzależnienie od alkoholu?

leczenie uzależnień alkoholowych w PolsceAlkoholizm zaliczany jest do chorób i jego leczenie jest całkowicie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedynym warunkiem jaki musimy spełnić, aby podjąć terapię uzależnień jest świadome i dobrowolne podjęcie decyzji o leczeniu. Następnie powinniśmy się zgłosić do poradni leczenia uzależnień oczywiście w stanie całkowitej trzeźwości. Po rozmowie z terapeutą leczenia uzależnień zostaniemy zakwalifikowani do najwłaściwszego sposobu leczenia odpowiadającego naszym potrzebom. Leczenie uzależnień alkoholowych w Polsce może odbywać się w dziennym oddziale terapii uzależnień, gdzie musimy spędzić codziennie kilka godzin przez okres kilku tygodni. Po zakończeniu tego rodzaju leczenia pacjent powinien kontynuować terapię w poradni leczenia uzależnień. Istnieje również możliwość leczenia w całodobowym oddziale leczenia uzależnień od alkoholu, skierowana głównie do osób które nie potrafią poradzić sobie z utrzymaniem abstynencji. Leczenie zwykle trwa od sześciu do ośmiu tygodni. Istnieją również oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych w których pobyt trwa zazwyczaj kilka dni. Korzystają z nich osoby u których odstawieniu alkoholu towarzyszą zazwyczaj silne objawy abstynencyjne. Aby podjąć leczenie w tych oddziałach powinniśmy uzyskać skierowanie od lekarza, może być nawet od lekarza pierwszego kontaktu.

Musimy pamiętać, że leczenie uzależnień alkoholowych w Polsce jest ogólnie dostępne i bezpłatne. Jeśli tylko zdecydujemy się na terapię uzyskamy natychmiastową pomoc w każdym miejscu, nawet u lekarza pierwszego kontaktu. Oczywiście powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że alkoholizm możemy tylko zaleczyć, alkoholikiem jesteśmy do końca życia, ponieważ w każdej chwili istnieje prawdopodobieństwo nawrotu choroby.