Kto płaci za wykonanie przyłącza wodociągowego?

Kiedy budujemy dom i w pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa albo kanalizacyjna to mamy prawo się do niej podłączyć. Zgodnie z ustawą za wykonanie przyłącza wodociągowego musi zapłacić osoba, która ubiega się o takie przyłącza. Oznacza to, więc że musimy zapłacić za wykonanie projektów oraz budowę przyłączy, a także ich odbiór i próby techniczne. Ostateczny koszt będzie zależało od długości przyłączy oraz warunków terenowych, a także cenach w danej miejscowości.

Komu zlecić wykonanie przyłączy wodociągowych?

przyłącza wodociągowe na ŚląskuKiedy decydujemy się na przyłącza wodociągowe na Śląsku, to najlepiej jest zlecić te czynności spółce wodno-kanalizacyjnej. Takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze finansowo, ponieważ za metr przyłącza wodociągowego zapłacimy jedynie 500 zł. Firma taka będzie ponosić koszt budowy urządzeń wodociągowych, a także kanalizacyjnych, które przewidziane są przez gminę w danym terenie zagospodarowania przestrzennego. Firma również zapłacić za wodomierze, które będą na przyłączu, a dodatkowo wykona ich zainstalowanie oraz będzie je utrzymywać. Czy zgłoszenie budowy przyłącza jest konieczne? Zgodnie z obowiązującym prawem Inwestor nie musi zgłaszać w starostwie powiatowym i że wykonuje on przyłącza wodociągowe. Musi on jednak wykonać odpowiednie plany sytuacyjne przyłączy na mapie zasadniczej. Zawsze przy budowie przyłącza wodociągowego należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń, które znajdują się w projekcie wykonanym przez projektanta. Do takich czynności powinniśmy zatrudnić u doświadczonych fachowców, którzy prawidłowo użytkują przyłącza oraz wybiorą najlepszej jakości materiały do budowy i prowadzenia przewodów. Na przyłączach wodociągowych muszą być zarejestrowany wodomierze, a także specjalny zawór odcinający dopływ wody do domu. Przyłącza wodociągowe najczęściej układa się prostopadłe do przewodu oraz z niewielkim spadkiem.

Jaki materiał używa się na przyłącza wodociągowe? Najczęściej używany materiał to rury polietylenowe lub trójwarstwowe o średnicy około 50 mm. Średnica rur w takim przypadku dobierana jest do wielkości zapotrzebowania na wodę. Wszystko oczywiście powinno być zaznaczone w projekcie. Kiedy przyłącze wodociągowe zostanie już ułożone, to następnie wykonuje się obsypkę przy gruncie, aby materiały były wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne.