Korzystamy ze szkoleń okresowych

Przepisy, ustawy oraz rozporządzenia dotyczące kierowców ciężarówek czy autobusów wydają się dość zawiłe, a dodatkowo stale się zmieniają. Z tego właśnie powodu, jeżeli obejmuje nas tematyka szkoleń okresowych dla kierowców, powinniśmy śledzić na bieżąco zmiany oraz dowiedzieć się dokładniej w jaki sposób takie szkolenia przebiegają. Jakie są warunki uczestnictwa w szkoleniach okresowych dla kierowców kategorii C oraz D?

Jak przebiegają szkolenia okresowe dla kierowców?

szkolenia okresowe ruda śląskaSzkolenia okresowe są obowiązkowymi szkoleniami kierowców transportu drogowego, tak więc kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C przewożących rzeczy, jak również kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D przewożących osoby. Jeśli interesują nas szkolenia okresowe ruda śląska jest odpowiednim miastem do wzięcia w nich udziału. Kursy okresowe dla kierowców zawodowych są to inaczej kursy na przewóz rzeczy albo osób. Okresowe szkolenie umożliwiają przedłużenie ważności prawa jazdy kategorii C lub D. Mogą do nich przystąpić osoby, które nie posiadają aktualnych uprawnień do wykonywania przewozu drogowego osób czy rzeczy, jednak mają prawo jazdy kategorii C uzyskane przed 1 września 2009 roku (dotyczy przewozu rzeczy), bądź prawo jazdy kategorii D przed 1 września 2008 roku (dotyczy przewozu osób). Oprócz tego do szkoleń mogą przystąpić osoby, które mają aktualne uprawnienia do wykonywania transportu drogowego i planują je przedłużyć o kolejne 5 lat, bez względu na to w którym roku uzyskały prawo jazdy. W przypadku, kiedy nie posiadamy prawa jazdy kategorii C albo D albo uzyskaliśmy je po wyżej wymienionych terminach, w takich przypadkach nie mamy możliwości wzięcia udziału w szkoleniach okresowych, a zamiast tego w kursie kwalifikacji wstępnej. Warto o tym wiedzieć, ponieważ kwalifikacja wstępna jest opracowana w nieco odmiennej formie.

Oferowane przez poszczególne ośrodki szkolenia okresowe mogą mieć dwie formy: zarówno e-learningu, jak i wykładów, które są prowadzone w tradycyjnej formie. Są one realizowane standardowo przez 5 dni po 7 godzin zajęć, aby jak najszybciej opanować niezbędny materiał. Zgodnie z przepisami całe szkolenie trwa 35 godzin lekcyjnych i nie kończy się ono oficjalnym egzaminem. Konieczne jest jedynie uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.