Konfiguracja sygnalizatora zewnętrznego

Niektóre obiekty oprócz typowych instalacji zapewniających bezpieczeństwo oraz komfort ich użytkowników wymagają dodatkowych systemów. Sytuacja taka zachodzi, gdy osoby prywatne z jakichś powodów chcą bardziej zabezpieczyć swoje mienie. Do tego dochodzą firmy lub instytucje publiczne, które z oczywistych względów muszą możliwie jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

konfigurowalny sygnalizator zewnętrznyW tym celu stosowane są systemy alarmowe złożone z różnych elementów.Można tutaj wymienić chociażby centralkę, czujki, manipulatory czy sygnalizatory. Każde z wymienionych urządzeń pełni ważną funkcję. Czujki mają za zadanie wykrycie niepożądanego zachowania, gdy system jest aktywny. Może to być na przykład próba przejścia przez drzwi czy okno. Centralka analizuje sygnały i następnie aktywuje urządzenia wykonawcze oraz przesyła informację na temat statusu całego systemu. Przy pomocy manipulatora możliwe jest wprowadzanie zmian w konfiguracji całego układu. Sygnalizatory z kolei mają na celu zaalarmowanie osób zgromadzonych w pobliżu o wykryciu potencjalnie niebezpiecznego zagrożenia. Mają one również odstraszyć osoby niepowołane, które próbują dostać się do obiektu. Są rozmieszczane przeważnie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Warto dodać, że konfigurowalny sygnalizator zewnętrzny umożliwia edycję parametrów takich jak chociażby wzór syreny. Oprócz tego niektóre z takich rozwiązań oprócz modulowanego sygnału tonowego są również w stanie generować komunikat słowny. Jest to ciekawe rozwiązanie ponieważ możliwe jest nagranie spersonalizowanej treści, która na przykład będzie informowała o zawiadomieniu służb porządkowych. Z całą pewnością taki komunikat podziała dodatkowo odstraszająco na potencjalnego włamywacza. Sygnalizatory zewnętrzne muszą być dodatkowo wyposażone w elementy, które utrudniają ich uszkodzenie oraz usunięcie z podłoża. Jest to bardzo istotne. 

Muszą również być trwała i szczelne tak żeby bez problemu mogły działać w różnych warunkach atmosferycznych. Kluczem jest zapewnienie wysokiej szczelności obudowy przed kurzem oraz wodą. Oprócz tego sam materiał, z którego wykonany jest sygnalizator powinien być odporny na promieniowanie słoneczne. Jak widać systemy alarmowe składają się z wielu elementów, z których każdy ma swoją rolę. Na niezawodność systemu składa się każde pojedyncze urządzenie.