Jak chronić stal przed ogniem?

Każdy powstający budynek musi być skonstruowany w oparciu o stosowne normy oraz zapisy prawne. Jest to spowodowane troską o bezpieczeństwo użytkowników przebywających na jego terenie. Dodatkowo w przypadku obiektów, gdzie ze względu na ich docelowe przeznaczenie może przebywać jednocześnie wiele osób konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochrony. W miejscach takich mogą bowiem wystąpić dodatkowe zagrożenia takie jak chociażby pojawienie się ognia. Może prowadzić to do różnych niepożądanych następstw.

Rodzaje biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

nowoczesne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychSytuacja ta jest bardzo niebezpieczna i może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego jak i również duże straty materialne. Właśnie dlatego w obowiązujących przepisach podane są wymogi oraz przedstawione rozwiązania, które mają na celu zapobieganie i ochronę przed ogniem. Bardzo często projektanci stosują nowoczesne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych żeby zapewnić odpowiednią nośność tych elementów. Podczas pożaru stal może nagrzewać się bowiem do wysokich temperatur co powoduje zmianę jej właściwości. Zastosowanie specjalnych natrysków pozwala chronić stal przed oddziaływaniem temperatury przez określony czas. Preparaty są przeważnie nanoszone na konstrukcję przy pomocy specjalnych pomp co umożliwia ich równomierny natrysk. W zależności od czasu przez który konstrukcja ma zapewniać określone właściwości warstwa specyfiku może być grubsza lub cieńsza. Sam produkt zapewnia dobrą izolacyjność akustyczną. Czynność natrysku powinna być realizowana w odpowiednich warunkach obejmujących wilgotność oraz temperaturę powietrza. Osoby wykonujące czynność powinny być przeszkolone w tym zakresie oraz posiadać stosowne uprawnienia.

Konieczne jest również ciągłe wietrzenie miejsc, gdzie dozuje się specyfik. Do tego pracownicy powinni posiadać środki ochrony indywidualnej takie jak maski. W ramach biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych stosuje się również farby pęczniejące czy specjalne płyty. Dodatkowo w ramach zapewnienia jak największego bezpieczeństwa oprócz biernych środków ochrony stosowane są również ich aktywne odpowiedniki. Można tutaj zaliczyć chociażby system sygnalizacji pożaru. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji osobom zgromadzonym w  niebezpieczeństwie oraz stosownym służbom.