Instalacje klimatyzacyjne w biurowcach

We wszelkiego rodzaju obiektach przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oprócz podstawowych instalacji takich jak zaopatrzenie w prąd, wodę czy ciepło wymagane są często dodatkowe urządzenia. W takim przypadku decydującą osobą jest inwestor, który na etapie projektu określa swoje wymagania. Zadaniem projektanta jest natomiast zaprojektowanie obiektu w taki sposób żeby sprostać wymaganiom inwestora.

Klimatyzatory poprawiają komfort termiczny w budynkach

klimatyzacjaJednym z podstawowych parametrów, który może być regulowany w dodatkowy sposób jest temperatura powietrza oraz jego wilgotność. Parametry te w dużej mierze wpływają na komfort przebywania w danym pomieszczeniu czy obiekcie. Właśnie dlatego w budynkach firmowych często instalowana jest klimatyzacja, która niewątpliwie w dużym stopniu polepsza komfort prowadzenia rozmów. Instalacje klimatyzacyjne mimo, że stają się coraz bardziej popularne cały czas świadczą niejako o wyższej renomie firmy. Biurowiec, który nie posiada klimatyzacji jest traktowany jako przestarzały. Często w obecnie istniejących obiektach są również prowadzone modernizacje infrastruktury mające na celu umożliwienie instalacji klimatyzatora. Przystosowanie obiektu do tego rodzaju urządzeń jest stosunkowo proste i nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych. Jeśli chodzi o stronę finansową całego przedsięwzięcia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim koszty energii elektrycznej. Klimatyzatory są urządzeniami, które zwiększają komfort poprzez regulację temperatury i wilgotności powietrza jednak do tego celu zużywają stosunkowo dużo energii. Właśnie dlatego wraz z nimi bardzo często w obiekcie instalowane są dodatkowe źródła energii odnawialnej, które mają sprawić że cała inwestycja będzie bardziej ekologiczna. Instalacjami wspomagającymi pracę klimatyzatorów często są panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe, które generują energię elektryczną.

Dzięki temu podczas swojej pracy klimatyzator pobiera znacznie mniej energii z sieci przesyłowej ponieważ znaczna jej część zostaje wytworzona na miejscu w wyniku działania wcześniej wspomnianych źródeł. Jak widać przed decyzją o montażu klimatyzatora należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które decydują o jego rentowności. Przede wszystkim należy przekalkulować koszty zużycia energii elektrycznej oraz rozważyć montaż odnawialnych źródeł energii, które wspierają jego pracę.