Dygestorium (wyciąg laboratoryjny)

Wyciąg laboratoryjny (dygestorium) jest ważnym elementem laboratoriów nauk przyrodniczych, szczególnie w chemii, i służy do bezpiecznej pracy i ochrony eksperymentatora. Konstrukcja dygestoriów jest regulowana przez normę europejską EN 14175. Polski odpowiednik właściwej Normy to PN EN 14175 cz. 1-7.

Dygestorium w laboratorium

dygestorium laboratoryjneWyciąg laboratoryjny (dygestorium laboratoryjne) składa się z ogniotrwałej i chemoodpornej powierzchni roboczej obudowanej ścianami pełnymi, ruchomego okna frontowego (w zależności od konstrukcji również z ruchomymi oknami bocznymi) oraz odpowiedniego systemu wentylacyjnego służącego do natychmiastowego odprowadzania z powietrza gazów, pyłów i aerozoli powstających podczas eksperymentów. Większość dygestoriów wyposażona jest w przyłącza energii elektrycznej, gazu ziemnego, azotu i wody chłodzącej oraz kanalizację. Ruchome panele zapewniają dostęp do obszaru roboczego i po zamknięciu chronią laboratorium i pracowników przed odpryskami, rozpryskującymi się cieczami lub rozprzestrzenianiem się ognia w razie wypadku (opóźnione wrzenie, niekontrolowane reakcje, pożary i niewielkie eksplozje). W celu stałego monitorowania funkcjonowania systemu odciągowego, w starszych dygestoriach przed szybami wentylacyjnymi montuje się chorągiewki lub wiatraczki z tworzywa sztucznego, aby uwidocznić przepływ powietrza. W nowszych urządzeniach w jednostce dygestorium zintegrowane jest urządzenie kontrolne, które wysyła sygnały ostrzegawcze w przypadku zbyt niskiej siły ssania.

Optymalna siła ssania jest zagwarantowana tylko przy zamkniętych szybach, a pomiędzy przednią szybą a powierzchnią roboczą musi zawsze znajdować się wąski otwór. Stanowiska pracy z substancjami niebezpiecznymi są bardzo podobne do dygestoriów, ale w przeciwieństwie do nich nie posiadają zamknięcia frontowego.