Dobra apteczka zakładowa

Polskie prawo nakłada na pracodawców wiele obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z podstawowych obowiązków, jest posiadanie apteczki pierwszej pomocy, z której będą mogli korzystać pracownicy i będzie się znajdowała w widocznym miejscu. Jej zawartość powinna być dopasowana do szczególnych warunków panujących w miejscu pracy i musi być regularnie uzupełniana w przypadku wykorzystania któregoś z artykułów pierwszej pomocy. 

Jaki jest podstawowy wkład apteczki zakładowej? 

podstawowa apteczka zakładowaIstnieją zakłady pracy, które posiadają wyjątkowo nieprzychylne człowiekowi warunki pracy. Są to najczęściej zakłady chemiczne, rzeźnie, czy oczyszczalnie ścieków. W takich miejscach nie trudno o wypadek, więc każdy pracownik musi przed przystąpieniem do pracy, przejść obowiązkowy kurs pierwszej pomocy, na którym dowiaduje się jak można pomóc osobie poszkodowanej przy pomocy apteczki i co trzeba robić do momentu przyjazdu karetki pogotowia. Podstawowa apteczka zakładowa musi posiadać wszystkie niezbędne artykuły, które umożliwią opatrzenie ran, zabezpieczenia miejsca zranienia, usztywnienie złamanej kończyny, czy wykonanie sztucznego oddychania. Apteczka najczęściej jest w formie niewielkiej metalowej skrzyneczki wiszącej na ścianie w widocznym miejscu, lub leżącej w pomieszczeniu socjalnym. W takiej formie jej zawartość jest zabezpieczona przed zabrudzeniem. Oczywiście większość artykułów w niej umieszczonych, posiada określoną datę ważności, po upływie której trzeba je wymienić na nowe. W zależności od specyfiki pracy wykonywanej w danym zakładzie pracy, apteczki różnią się nieco między sobą zawartością, gdyż w firmie, gdzie występuje duże zapylenie, konieczne są specjalne płyny do przepłukiwania oczu i usuwania obcych ciał spod powieki. 

W przypadku braku zakładowej apteczki na wyposażeniu firmy, pracodawca jest narażony na kary grzywny, dlatego bez wyjątku, powinien dopełnić ten obowiązek. Apteczka może komuś uratować życie, więc musi się znajdować w zakładzie pracy, gdzie dość często dochodzi do wypadków. Najczęściej są to niegroźne wypadki takie jak otarcia, przecięcia naskórka, czy złamania jednej z kończyn, ale bywają też ucięcia palca przez ostre piły, czy noże, z którymi mają do czynienia na co dzień pracownicy zakładu.