Czym jest ekspertyza ppoż?

Wszystkie nowe budynki są obecnie projektowane z zachowaniem obowiązującego prawa przeciwpożarowego. Prawo określa dokładnie, jakiej szerokości mają być klatki schodowe, korytarze, czy też ile ma być wyjść ewakuacyjnych. Co jednak zrobić, gdy jesteśmy zainteresowani zaadoptowaniem starego budynku, który nie spełnia tych wymogów?

Kiedy trzeba wykonać ekspertyzę ppoż?

ekspertyzy ppoż techniczneBezpieczeństwo przeciwpożarowe jest obecnie kwestią regulowana prawnie. Miedzy innymi, żaden inwestor nie otrzyma zgody na dopuszczenie budynku do użytku, jeżeli zostanie on niewłaściwie zaprojektowany. Podczas kontroli zwraca się wiec uwagę na takie kwestię jak szerokość klatek schodowych czy liczbę wyjść ewakuacyjnych. Przedsiębiorcy jednak często kupują stare budynki, które nie spełniają tych wymagań, aby zaadoptować je do nowych zastosowań. Budynki te, tworzone w czasach, gdy nie obowiązywało prawo przeciwpożarowe, nie spełniają wymagań technicznych. W takim wypadku dany przedsiębiorca ma do wyboru albo przeprowadzenie bardzo kosztownego remontu, albo skorzystanie z pomocy specjalisty w zakresie prawo przeciwpożarowego, który wykonuje ekspertyzy ppoż techniczne. Ten dokument może sprawić, że starszy obiekt zostanie dopuszczony do użytkowania, mimo tego, że nie spełnia wszystkich wymogów technicznych. Sporządza się go w przypadkach, gdy całkowitej zmianie ulega sposób użytkowania danego obiektu, na przykład gdy kamienica z budynku mieszkalnego zostaje przekształcona na przedszkole lub odwrotnie.  Sporządzenie takiej ekspertyzy jest koniecznie również, gdy okazuje się ze dany budynek nie spełnia jednak wymogów w zakresie prawa przeciwpożarowego. Ekspert, podczas sporządzania tego dokumentu, musi  przedstawić alternatywne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom budynku, na przykład rozwiązaniem dla zbyt ciasnych korytarzy może być wygodna klatka schodowa i tak dalej. Dzięki temu, umiejętnie sporządzana ekspertyza ppoż techniczna umożliwi dopuszczenie do użytku obiekt pozornie nie spełniający wymogów technicznych.

Każdy budynek użyteczności publicznej musi spełnić wymogi techniczne, żeby mógł być dopuszczony do użytku. Dotyczy to w szczególności tych obiektów, których użytkowanie zmienia się.  W takim wypadku trzeba sporządzić dokument, przestawiający alternatywne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w przypadku pożaru.