Bojowy strój męski średniowieczny

Wyposażenie bojowe jest tak samo ważną częścią ekwipunku odtwórcy historycznego jak strój codzienny. Czasem nawet ważniejszym, zwłaszcza gdy sam odtwórca aktywnie uczestniczy w pokazach walk i turniejach, jakie organizowane są na średniowiecznych imprezach historycznych.

Strój do walki dla średniowiecznego rycerza

strój męski średniowiecznyPancerz rycerski, zwłaszcza ten który używany był we wcześniejszych okresach średniowiecza, nie jest jednolitą zbroją, składając się z mnóstwa elementów chroniących poszczególne części ciała. Dokładne dopasowanie wszystkich elementów do odtwarzanego okresu może być więc czasochłonnym zadaniem, zwłaszcza jeśli sam odtwórca preferuje przedstawienie opancerzenia rzadziej spotykanego. Bojowy strój męski średniowieczny składają się przede wszystkim z płytowych napierśników, czyli właściwej zbroi zakładanej na tors. Napierśniki mogą być bez trudu noszone bez żadnych pozostałych części składowych opancerzenia, i w większości przypadków są do siebie bardzo podobne. Pod płytowy napierśnik zakłada się najczęściej przeszywanicę lub zbroję pikowaną, zarówno w celu ochrony przed uderzeniami, jak i po to by wyeliminować dyskomfort noszenia stalowej płyty na nieosłoniętym ciele. Średniowieczny strój zakładany do walki składa się również z elementów osłaniających ramiona i łokcie, jak również rękawic. Mogą to być zarówno proste, stalowe konstrukcje składające się z nałokietników i karwaszy stalowych, jak również rozbudowane, ciężkie elementy głównie przeznaczone dla kawalerzystów.

Ochrona nóg, natomiast, jest złożona z nagolennic, lub jednoczęściowych pancerzy osłaniających całe nogi. Pełna zbroja rycerska należy do bardzo ciężkiego opancerzenia, dlatego niewielu odtwórców decyduje się na używanie najcięższych wariantów. Co ciekawe, we wczesnym średniowieczu strój bojowy często składał się z samej przeszywanicy.