Agregat prądotwórczy alternatywą podczas przerw zasilania

Dostawy energii elektrycznej są bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na codzienne życie odbiorców. O ile w przypadku odbiorców indywidualnych ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą powodować jedynie pewnego rodzaju uniedogodnienia, o tyle w przypadku obiektów infrastruktury krytycznej ewentualne przerwy stanowią bardzo duże zagrożenie. Infrastruktura krytyczna są to bowiem strategiczne obiekty dla działania całej gospodarki.

Dieslowski silnik pozwala wytworzyć energię

Agregaty prądotwórcze z silnikiem DieslaDo tego grona można zaliczyć chociażby lotniska, serwerownie czy szpitale. W każdym z tych obiektów każdego dnia zachodzą procesy, które muszą się odbywać przez całą dobę. Szczególnym przypadkiem są szpitale, w których przebywają często osoby wymagające natychmiastowej interwencji chirurgicznej czy podtrzymania funkcji życiowych. Obie te czynności mogą być realizowane jedynie w momencie, gdy cała aparatura działa prawidłowo. Do funkcjonowania zarówno narzędzi wykorzystywanych podczas operacji oraz tych podtrzymujących i nadzorujących funkcje życiowe pacjentów niezbędna jest energia elektryczna. Właśnie dlatego w momencie przerwy w dostawach energii z sieci publicznej na terenie obiektu przewidziane są własne jednostki wytwórcze, które mają zapewnić produkcję energii, która umożliwi podtrzymanie najważniejszych procesów. Agregaty prądotwórcze z silnikiem Diesla są jedną z takich jednostek. W agregatach prądotwórczych do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywana jest energia chemiczna w postaci paliwa, które zostaje spalone. W ten sposób możliwy jest ruch wirnika generatora, który generuje napięcie elektryczne. Po dołączeniu do zacisków odbiornika następuje przepływ prądu. Warto dodać, że obiekty takie jak chociażby szpitale oprócz jednostek generujących energię posiadają również akumulatory energii.

W odpowiedniej konfiguracji są one w stanie zapewnić wymagane zasilanie przez określony czas. Są one z reguły wykorzystywane do zasilania urządzeń prądu stałego. W przypadku konieczności zasilania maszyn prądem przemiennym wykorzystywane są agregaty prądotwórcze, które wprowadzają energię elektryczną do instalacji szpitala. Warto dodać, że w celu ograniczenia zużycia energii podtrzymywane są jedynie absolutnie konieczne obwody. Do reszty odbiorników nie jest przesyłana energia co umożliwia dłuższy czas pracy najważniejszych maszyn i urządzeń.